fbpx

Thông tin chung

Đại học Bang New York College tại Old Westbury là một trường cao đẳng công lập thuộc hệ thống Đại học Bang New York. Trường đại học ở Old Westbury, New York, với các phần ở thị trấn lân cận Jericho, New York.

Thông tin chung

Đại học Bang New York College tại Old Westbury là một trường cao đẳng công lập thuộc hệ thống Đại học Bang New York. Trường đại học ở Old Westbury, New York, với các phần ở thị trấn lân cận Jericho, New York.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

New York College of Health Professions

Location: New York College of Health Professions, Jericho Turnpike, Syosset, NY, USAPhone: +1 516-364-0808
Website: http://www.nycollege.edu/
Distance: 4.99 km

Hofstra University

Location: Hofstra University, Hempstead Turnpike, Hempstead, NY, USAPhone: +1 800-463-7872
Website: http://www.hofstra.edu/
Distance: 9.41 km

State University of New York College at Old Westbury

Location: SUNY College at Old Westbury, Store Hill Road, Old Westbury, Tiểu bang New York, Hoa KỳPhone: 516) 876-3000
Website: https://www.oldwestbury.edu/
Distance: 0 km

Long Island University - CW Post Campus

Location: 720 Northern Boulevard, Brookville, New York, USAPhone: 516-299-2000
Website: http://www.liu.edu
Distance: 2.92 km

Nassau Community College

Location: 1 Education Dr, Garden City, NY 11530, USAPhone: +1 516-572-7501
Website: https://www.ncc.edu/
Distance: 7.78 km