fbpx

Stansfield College

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Bằng cấpĐại Học
Xếp hạng
0.0
Được thành lập vào năm 1993, Trường Cao đẳng Stansfield là một trường cao đẳng kinh doanh và luật hàng đầu ở Singapore và là một cơ sở đào tạo chuyên ngành các chương trình cấp bằng của Đại học Luân Đôn (UOL) với số sinh viên đăng lý hơn 1.500 người. Các chương trình cấp bằng tại Trường Cao đẳng Stansfield giảng dạy các lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý, Quản lý với Luật, Kinh tế, Kinh tế & Quản lý, Hệ thống Thông tin & Quản lý, Ngân hàng & Tài chính, Kế toán & Tài chính, Kế toán với Luật, Luật với Quản lý, Cử nhân Luật, Tiếng Anh, Toán học và Kinh tế.

 

Được thành lập vào năm 1993, Trường Cao đẳng Stansfield là một trường cao đẳng kinh doanh và luật hàng đầu ở Singapore và là một cơ sở đào tạo chuyên ngành các chương trình cấp bằng của Đại học Luân Đôn (UOL) với số sinh viên đăng lý hơn 1.500 người. Các chương trình cấp bằng tại Trường Cao đẳng Stansfield giảng dạy các lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý, Quản lý với Luật, Kinh tế, Kinh tế & Quản lý, Hệ thống Thông tin & Quản lý, Ngân hàng & Tài chính, Kế toán & Tài chính, Kế toán với Luật, Luật với Quản lý, Cử nhân Luật, Tiếng Anh, Toán học và Kinh tế.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 0.58 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 4.85 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 7.64 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 3.33 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 6.71 km