fbpx

Cao đẳng St Patrick (St Patrick’s College) là trường sư phạm có quy mô trung bình với hơn 2,000 sinh viên theo học chuyên ngành giáo dục, nhân văn hệ cử nhân, sau Cao học. Năm 1993, học viện liên kết với Đại Học Dublin. Kể từ đó, tất cả các khóa học đều được Dublin chứng nhận. Bằng cử nhân về giáo dục & nhân văn được cung cấp. Bằng sau cao học được cấp trong lĩnh vực tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Gaegle, lịch sử, âm nhạc, giáo dục, giáo dục tôn giáo v.v. Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế cho phép học viên không phải người Ai-len tham gia trải nghiệm kinh nghiệm học tập tại St Patricks

Cao đẳng St Patrick (St Patrick’s College) là trường sư phạm có quy mô trung bình với hơn 2,000 sinh viên theo học chuyên ngành giáo dục, nhân văn hệ cử nhân, sau Cao học. Năm 1993, học viện liên kết với Đại Học Dublin. Kể từ đó, tất cả các khóa học đều được Dublin chứng nhận. Bằng cử nhân về giáo dục & nhân văn được cung cấp. Bằng sau cao học được cấp trong lĩnh vực tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Gaegle, lịch sử, âm nhạc, giáo dục, giáo dục tôn giáo v.v. Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế cho phép học viên không phải người Ai-len tham gia trải nghiệm kinh nghiệm học tập tại St Patricks

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

St Patrick’s College

Location: St Patrick's College, Cullies, County Cavan, IrelandPhone: +353 49 436 1888
Website: https://www.stpatscavan.ie/
Distance: 0 km