fbpx
Bệnh viên St Georges mở cửa vào năm 1733. Trường Y được thành lập vào năm 1834 ở Phố Kinnerton và được sáp nhập vào bệnh viện năm 1868. Trường đại học này có 2 khoa chính: Y và Khoa học y sinh, và Khoa học Sức khỏe và Chăm sóc xã hội. Khoa Y và Khoa học y sinh tổ chức các khóa học về khoa học y, khoa học tim mạch, phát triển lâm sàng, y phân tử và tế bào, khoa học sức khỏe cộng đồng, sức khỏe tinh thần vfa trung tâm giáo dục y tế và chăm sóc sức khỏe.

 

Bệnh viên St Georges mở cửa vào năm 1733. Trường Y được thành lập vào năm 1834 ở Phố Kinnerton và được sáp nhập vào bệnh viện năm 1868. Trường đại học này có 2 khoa chính: Y và Khoa học y sinh, và Khoa học Sức khỏe và Chăm sóc xã hội. Khoa Y và Khoa học y sinh tổ chức các khóa học về khoa học y, khoa học tim mạch, phát triển lâm sàng, y phân tử và tế bào, khoa học sức khỏe cộng đồng, sức khỏe tinh thần vfa trung tâm giáo dục y tế và chăm sóc sức khỏe.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 7.57 km

Spurgeon's College

Location: Spurgeon's College, South Norwood Hill, London, UKPhone: +44 20 8653 0850
Website: http://www.spurgeons.ac.uk/
Distance: 6.56 km

Burlington School Of English

Location: The Burlington School of English, Chesilton Road, London, UKPhone: +44 20 7736 9621
Website: http://www.burlingtonschool.co.uk/
Distance: 5.83 km

English Language Training

Location: ELT - English Language Training, Old Town, London, UKPhone: +44 20 7622 7254
Website: http://elt-online.co.uk/
Distance: 4.73 km

Avalon School of English

Location: Avalon School of English, London, UKPhone: +44 (0) 20 3656 0050
Website: https://www.avalonschool.co.uk/
Distance: 9.97 km

University College of Osteopathy (formerly British School of Osteopathy)

Location: University College of Osteopathy, Borough High Street, London, UKPhone: +44 20 7407 0222
Website: http://www.uco.ac.uk/
Distance: 9.81 km