fbpx
St. Francis Xavier University nằm ngoài thị trấn Antigonish xinh đẹp, ở Nova Scotia. Được thành lập vào năm 1853, StFX có một truyền thống giáo dục lâu đời, kinh nghiệm giảng dạy xuất sắc. StFX cung cấp các chương trình đại học và sau đại học được công nhận tại bốn khoa của trường- khoa Nghệ thuật, Khoa Khoa học, Khoa Giáo dục và Khoa Kinh doanh. Các nghiên cứu của trường được thực hiện tại các lĩnh vực khác nhau như sức khỏe trẻ sơ sinh, khí hậu và tin học.
St. Francis Xavier University nằm ngoài thị trấn Antigonish xinh đẹp, ở Nova Scotia. Được thành lập vào năm 1853, StFX có một truyền thống giáo dục lâu đời, kinh nghiệm giảng dạy xuất sắc. StFX cung cấp các chương trình đại học và sau đại học được công nhận tại bốn khoa của trường- khoa Nghệ thuật, Khoa Khoa học, Khoa Giáo dục và Khoa Kinh doanh. Các nghiên cứu của trường được thực hiện tại các lĩnh vực khác nhau như sức khỏe trẻ sơ sinh, khí hậu và tin học.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

St. Francis Xavier University

Location: St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-863-3300
Website: https://www.stfx.ca/
Distance: 0 km