fbpx

Thông tin chung

Được thành lập năm 1885, đại học St. Edward’s (St. Edward’s University) là học viện nghệ thuật tự do, tư thục. Trường cung cấp chương trình cử nhân cho người đi làm. Khóa học thạc sỹ về khoa học xã hội & hành vi, quản lý & kinh doanh, giáo dục, khoa học tự nhiên & nhân văn cũng được tổ chức đào tạo. Đại học St Edward’s có khuôn viên chính tại Austin, Texas cùng với trung tâm giáo dục chuyên nghiệp nằm trong khu liên hợp kinh doanh Echelon ở tây bắc Austin. Trường có 5,317 sinh viên theo học

Thông tin chung

Được thành lập năm 1885, đại học St. Edward’s (St. Edward’s University) là học viện nghệ thuật tự do, tư thục. Trường cung cấp chương trình cử nhân cho người đi làm. Khóa học thạc sỹ về khoa học xã hội & hành vi, quản lý & kinh doanh, giáo dục, khoa học tự nhiên & nhân văn cũng được tổ chức đào tạo. Đại học St Edward’s có khuôn viên chính tại Austin, Texas cùng với trung tâm giáo dục chuyên nghiệp nằm trong khu liên hợp kinh doanh Echelon ở tây bắc Austin. Trường có 5,317 sinh viên theo học

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The University of Texas at Austin, ESL Services

Location: The University of Texas at Austin, Austin, TX, USAPhone: +1 512-471-3434
Website: http://www.utexas.edu/
Distance: 6.34 km

St. Edward's University

Location: 3001 S Congress Ave, Austin, Texas, USAPhone: 78704-6489
Website: https://www.stedwards.edu/
Distance: 0 km

University of Texas At Austin

Location: University of Texas at Austin, Austin, TX, USAPhone: 512-471-3434
Website: https://www.utexas.edu/
Distance: 6.37 km