fbpx

Cao đẳng Springfield (Springfield College) là học viện tư thục, được thành lập năm 1885 tại Springfield, Massachusetts với 4,755 sinh viên theo học hiện nay. Tất cả các chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua 5 trường trực thuộc: nghệ thuật; khoa học & nghiên cứu chuyên ngành; y tế; giáo dục thể chất & giải trí; dịch vụ nhân sinh; công tác xã hội; khoa học y tế & nghiên cứu phục hồi chức năng. Cao đẳng Springfield cung cấp những khóa học phổ biến trong lĩnh vực: nghiên cứu thể thao & sự vận động, ứng dụng khoa học, tâm lý học, quản lý kinh doanh, quản lý thể thao, vật lý trị liệu, trợ lý bác sỹ, nghiên cứu phục hồi chức năng cho người tàn tật, đào tạo thể thao, tư pháp hình sự.

Cao đẳng Springfield (Springfield College) là học viện tư thục, được thành lập năm 1885 tại Springfield, Massachusetts với 4,755 sinh viên theo học hiện nay. Tất cả các chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua 5 trường trực thuộc: nghệ thuật; khoa học & nghiên cứu chuyên ngành; y tế; giáo dục thể chất & giải trí; dịch vụ nhân sinh; công tác xã hội; khoa học y tế & nghiên cứu phục hồi chức năng. Cao đẳng Springfield cung cấp những khóa học phổ biến trong lĩnh vực: nghiên cứu thể thao & sự vận động, ứng dụng khoa học, tâm lý học, quản lý kinh doanh, quản lý thể thao, vật lý trị liệu, trợ lý bác sỹ, nghiên cứu phục hồi chức năng cho người tàn tật, đào tạo thể thao, tư pháp hình sự.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Springfield College

Location: Springfield College, Alden Street, Springfield, MA, USAPhone: +1 413-748-3000
Website: https://www.springfield.edu/
Distance: 0 km

Western New England University

Location: Western New England University, Wilbraham Road, Springfield, MA, USAPhone: 800.325.1122 | 413.782.3111
Website: https://www1.wne.edu/index.cfm
Distance: 3.44 km