fbpx

Southwest College of Naturopathic Medicine And Health Sciences

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng khoa học y tế & liệu Pháp thiên nhiên Southwest (Southwest College of Naturopathic Medicine & Health Sciences) được thành lập năm 1992, chuyên đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật và khoa học liệu pháp thiên nhiên. Trường cấp bằng y chuyên ngành hệ 4 năm về liệu pháp thiên nhiên, bằng thạc sỹ về liệu pháp thiên nhiên. Sinh viên tốt nghiệp được giảng dạy trong ngành khoa học đại cương giống như MDs, bao gồm liệu pháp thiên nhân và không độc hại để trị liệu. Các khóa học như giải phẫu học, sinh lý học, hóa sinh, bệnh lý học cùng với chuẩn đoán lâm sàng & xét nghiệm vật lý đã đặt một nền tảng vững chắc trong khoa học y sinh

Cao đẳng khoa học y tế & liệu Pháp thiên nhiên Southwest (Southwest College of Naturopathic Medicine & Health Sciences) được thành lập năm 1992, chuyên đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật và khoa học liệu pháp thiên nhiên. Trường cấp bằng y chuyên ngành hệ 4 năm về liệu pháp thiên nhiên, bằng thạc sỹ về liệu pháp thiên nhiên. Sinh viên tốt nghiệp được giảng dạy trong ngành khoa học đại cương giống như MDs, bao gồm liệu pháp thiên nhân và không độc hại để trị liệu. Các khóa học như giải phẫu học, sinh lý học, hóa sinh, bệnh lý học cùng với chuẩn đoán lâm sàng & xét nghiệm vật lý đã đặt một nền tảng vững chắc trong khoa học y sinh

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Southwest College of Naturopathic Medicine And Health Sciences

Location: Southwest College of Naturopathic Medicine, East Broadway Road, Tempe, AZ, USAPhone: +1 480-858-9100
Website: http://www.scnm.edu/
Distance: 0 km

University of Advancing Technology

Location: University of Advancing Technology, West Baseline Road, Tempe, AZ, USAPhone: +1 480-351-7920
Website: http://www.uat.edu/
Distance: 8.3 km

Arizona State University

Location: Arizona State University, Tempe Campus, Tempe, AZ, USAPhone: 480-965-2100
Website: https://www.asu.edu/
Distance: 3.63 km

Mesa Community College

Location: Mesa Community College, West Southern Avenue, Mesa, AZ, USAPhone: 480-461-7000
Website: https://www.mesacc.edu/
Distance: 3.04 km