fbpx

Đại học Nam Utah (Southern Utah University) được thành lập năm 1897, phát triển từ một học viện sư phạm thành đại học công lập cấp bằng cử nhân, cao học, liên kết, kỹ thuật như hiện nay. Học viện nằm tại Cedar City, Utah, có 7 trường trực thuộc đào tạo trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học xã hội & nhân văn, nghệ thuật thị giác & biểu diễn, khoa học, kinh doanh, máy tính, kỹ thuật & công nghệ tổng hợp, nghiên cứu chuyên ngành & thường xuyên. Đại học Nam Utah cũng cấp bằng danh dự, bằng kép, trực tuyến, dự bị khoa học y tế, dự bị chuyên ngành, khóa học quốc tế.

 

Đại học Nam Utah (Southern Utah University) được thành lập năm 1897, phát triển từ một học viện sư phạm thành đại học công lập cấp bằng cử nhân, cao học, liên kết, kỹ thuật như hiện nay. Học viện nằm tại Cedar City, Utah, có 7 trường trực thuộc đào tạo trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học xã hội & nhân văn, nghệ thuật thị giác & biểu diễn, khoa học, kinh doanh, máy tính, kỹ thuật & công nghệ tổng hợp, nghiên cứu chuyên ngành & thường xuyên. Đại học Nam Utah cũng cấp bằng danh dự, bằng kép, trực tuyến, dự bị khoa học y tế, dự bị chuyên ngành, khóa học quốc tế.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Southern Utah University

Location: Southern Utah University, West University Boulevard, Cedar City, UT, USAPhone: +1 435-586-7700
Website: http://www.suu.edu/
Distance: 0 km