fbpx
Đại học Nam Oregon (Southern Oregon University) là trường công lập hệ 4 năm nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật tự do, khoa học, chương trình chuyên ngành & cao học. Khuôn viên chính nằm ở Ashland, Oregon; cơ sở thứ 2 tại trung tâm khu vực trung tâm thành phố Medford. Học viện cung cấp 100 lĩnh vực đào tạo bao gồm 37 chuyên ngành. Những khóa học khác được giảng dạy thông qua cao đẳng khoa học & nghệ thuật, nghiên cứu chuyên sâu, trường kinh doanh, trường sư phạm. Bên cạnh đó, một vài chương trình liên ngành, đặc biệt cũng được tổ chức đào tạo.

 

Đại học Nam Oregon (Southern Oregon University) là trường công lập hệ 4 năm nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật tự do, khoa học, chương trình chuyên ngành & cao học. Khuôn viên chính nằm ở Ashland, Oregon; cơ sở thứ 2 tại trung tâm khu vực trung tâm thành phố Medford. Học viện cung cấp 100 lĩnh vực đào tạo bao gồm 37 chuyên ngành. Những khóa học khác được giảng dạy thông qua cao đẳng khoa học & nghệ thuật, nghiên cứu chuyên sâu, trường kinh doanh, trường sư phạm. Bên cạnh đó, một vài chương trình liên ngành, đặc biệt cũng được tổ chức đào tạo.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Southern Oregon University

Location: Southern Oregon University, Siskiyou Boulevard, Ashland, OR, USAPhone: +1 541-552-7672
Website: http://www.sou.edu/
Distance: 0 km