fbpx

Đại học Nam Cross là một trường đại học công được thành lập vào năm 1994. Trường tổ chức các chương trình học cho sinh viên rong các ngành du lịch, khoa học môi trường, kinh doanh, sức khỏe và luật. Trường có các cơ sở tại Lismore, Cảng Coffs và Tweed Heads ở Bờ biển Gold. Trung tâm hoạt động chính và lớn nhất nằm tại Lismore. Trường cũng liên kết với Trung tâm Khoa học hàng hải nổi tiếng nằm tại Cảng Coffs, nơi sinh viên SCU trong ngành này có thể trải qua sự đào tạo chuyên ngành. Đại học Nam Cross có chỗ ở tại Cảng Coffs và tại Lismore.

Đại học Nam Cross là một trường đại học công được thành lập vào năm 1994. Trường tổ chức các chương trình học cho sinh viên rong các ngành du lịch, khoa học môi trường, kinh doanh, sức khỏe và luật. Trường có các cơ sở tại Lismore, Cảng Coffs và Tweed Heads ở Bờ biển Gold. Trung tâm hoạt động chính và lớn nhất nằm tại Lismore. Trường cũng liên kết với Trung tâm Khoa học hàng hải nổi tiếng nằm tại Cảng Coffs, nơi sinh viên SCU trong ngành này có thể trải qua sự đào tạo chuyên ngành. Đại học Nam Cross có chỗ ở tại Cảng Coffs và tại Lismore.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Southern Cross University

Location: Southern Cross University, Military Road, East Lismore New South Wales, ÚcPhone: +61 1800 626 481
Website: https://www.scu.edu.au/
Distance: 0 km