fbpx
Trường Cao đẳng Nam Thames Luân Đôn (STCL) là một trong các trường cao đẳng “Nhóm 7” của Luân Đôn ở Tây Nam Luân Đôn. Được thành lập vào năm 1895, trường là một nhà bảo trợ được Cục Biên giới Vương quốc Anh tin tưởng cao và được điều hành bởi Phòng Đổi mới, Các trường đại học và Kỹ năng (DIUS) của chính phủ Vương quốc Anh và được thanh tra bởi Cơ quan chất lượng của chính phủ, Phòng Tiêu chuẩn Giáo dục (OFSTED) và QAA (Cơ quan đảm bảo chất lượng của Đào tạo đại học). Đây là một trong những trung tâm tiếng Anh lớn nhất ở Vương quốc Anh và có các khóa học tiếng Anh do Hội đồng Anh kiểm định dành cho mọi trình độ từ sơ cấp đến thành thạo, bao gồm các khóa học tiếng Anh dự bị theo yêu cầu dành cho sinh viên tuyển sinh vào trình độ đại học và sau đại học.

 

Trường Cao đẳng Nam Thames Luân Đôn (STCL) là một trong các trường cao đẳng “Nhóm 7” của Luân Đôn ở Tây Nam Luân Đôn. Được thành lập vào năm 1895, trường là một nhà bảo trợ được Cục Biên giới Vương quốc Anh tin tưởng cao và được điều hành bởi Phòng Đổi mới, Các trường đại học và Kỹ năng (DIUS) của chính phủ Vương quốc Anh và được thanh tra bởi Cơ quan chất lượng của chính phủ, Phòng Tiêu chuẩn Giáo dục (OFSTED) và QAA (Cơ quan đảm bảo chất lượng của Đào tạo đại học). Đây là một trong những trung tâm tiếng Anh lớn nhất ở Vương quốc Anh và có các khóa học tiếng Anh do Hội đồng Anh kiểm định dành cho mọi trình độ từ sơ cấp đến thành thạo, bao gồm các khóa học tiếng Anh dự bị theo yêu cầu dành cho sinh viên tuyển sinh vào trình độ đại học và sau đại học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 4.14 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 8.33 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 8.18 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 8.4 km

Spurgeon's College

Location: Spurgeon's College, South Norwood Hill, London, UKPhone: +44 20 8653 0850
Website: http://www.spurgeons.ac.uk/
Distance: 9.13 km

St George International

Location: St George International School of English, Margaret Street, London, UKPhone: +44 20 7299 1700
Website: http://www.stgeorges.co.uk/
Distance: 7.61 km