Được thành lập năm 1991, trường sản xuất hoạt hình & truyền hình & điện ảnh South Seas (South Seas Film, Television and Animation School) là nhà cung cấp đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu ở New Zealand. Học viện tổ chức các khóa học chuyên môn, thiết thực về điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, những ngành công nghiệp truyền thông. Trường được cấp phép hoạt động như một cơ sở tư thục. Chương trình giảng dạy được chứng nhận bởi NZQA.

Được thành lập năm 1991, trường sản xuất hoạt hình & truyền hình & điện ảnh South Seas (South Seas Film, Television and Animation School) là nhà cung cấp đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu ở New Zealand. Học viện tổ chức các khóa học chuyên môn, thiết thực về điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, những ngành công nghiệp truyền thông. Trường được cấp phép hoạt động như một cơ sở tư thục. Chương trình giảng dạy được chứng nhận bởi NZQA.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  New Zealand Institute of Studies

  Location: New Zealand Institute of Studies Queen Street, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-356 6688
  Website: http://www.nzios.ac.nz/
  Distance: 9.53 km

  Massey University Foundation Education Programme

  Location: Massey University Albany, Albany, Auckland, New ZealandPhone: +64 800 627 739
  Website: http://www.massey.ac.nz/
  Distance: 4.54 km

  AGI Education Limited

  Location: AGI Education Limited. Chancery Street, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-379 6628
  Website: http://agi.ac.nz/
  Distance: 9.58 km

  Bridge International College

  Location: 10-14 Lorne Street, Auckland Central, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-368 4343
  Website: http://bridge.ac.nz/
  Distance: 9.79 km

  Newton College of Business and Technology

  Location: Newton College of Business and Technology Union Street, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-303 1934
  Website: http://www.ncbt.ac.nz/
  Distance: 9.8 km