fbpx

Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Anh tại Đại học South Australia (CELUSA) cung cấp chương trình Anh ngữ học thuật và tổng quan, và chuyên chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu ở bậc đại học và sau đại học tại Úc. CELUSA nằm trong khuôn viên City East của Đại học Nam Úc (UniSA) tại Adelaide, Nam Úc. UniSA được thành lập vào năm 1991. CELUSA cung cấp các chương trình sau: Tiếng Anh học thuật (AE) và chương trình Tiếng Anh Tổng Quát (GE). CELUSA cũng cung cấp các khóa học ngắn hạn và dài hạn kết hợp với các trường của UniSA như các trường Điều dưỡng và Hộ Sinh và Trường Kỹ thuật.

Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Anh tại Đại học South Australia (CELUSA) cung cấp chương trình Anh ngữ học thuật và tổng quan, và chuyên chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu ở bậc đại học và sau đại học tại Úc. CELUSA nằm trong khuôn viên City East của Đại học Nam Úc (UniSA) tại Adelaide, Nam Úc. UniSA được thành lập vào năm 1991. CELUSA cung cấp các chương trình sau: Tiếng Anh học thuật (AE) và chương trình Tiếng Anh Tổng Quát (GE). CELUSA cũng cung cấp các khóa học ngắn hạn và dài hạn kết hợp với các trường của UniSA như các trường Điều dưỡng và Hộ Sinh và Trường Kỹ thuật.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Carnegie Mellon University Australia (CMU)

Location: Carnegie Mellon University, Victoria Square, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8110 9900
Website: http://www.australia.cmu.edu/
Distance: 0.99 km

Adelaide Hospitality and Training School (AHTS)

Location: AHTS Training and Education, Pirie Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8223 1818
Website: http://www.ahts.sa.edu.au/
Distance: 0.64 km

Eynesbury

Location: Eynesbury, Coglin Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8216 9000
Website: http://www.eynesbury.sa.edu.au/
Distance: 1.36 km

Durban International College

Location: 38 Currie Street, Adelaide Nam Úc, ÚcPhone: (61) 08 84107900
Website: http://www.durban.sa.edu.au/
Distance: 0.88 km

English Language School of Adelaide

Location: 43 Angas Street, Adelaide South Australia, ÚcDistance: 1.14 km

Tabor Adelaide

Location: Tabor Adelaide, Goodwood Road, Millswood Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8373 8777
Website: http://www.taboradelaide.edu.au/
Distance: 4.21 km