fbpx

Sotheby’s Institute of Art – New York

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Viện nghiên cứu âm nhạc Sotheby-New York (Sotheby’s Institute of Art) được thành lập năm 1969 với nhiệm vụ trở thành nơi cung cấp giáo dục nghệ thuật dựa trên đối tượng tiên tiến đầu tiên. Viện cung cấp bằng thạc sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật kinh doanh, nghệ thuật đương đại và nghệ thuật trang trí kiểu Mỹ. Viện nắm giữ quyền cấp bằng từ nhiếp chính bang New York và được công nhận là thành viên của Hiệp hội các Trường nghệ thuật và thiết kế quốc gia từ năm 1989.

Viện nghiên cứu âm nhạc Sotheby-New York (Sotheby’s Institute of Art) được thành lập năm 1969 với nhiệm vụ trở thành nơi cung cấp giáo dục nghệ thuật dựa trên đối tượng tiên tiến đầu tiên. Viện cung cấp bằng thạc sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật kinh doanh, nghệ thuật đương đại và nghệ thuật trang trí kiểu Mỹ. Viện nắm giữ quyền cấp bằng từ nhiếp chính bang New York và được công nhận là thành viên của Hiệp hội các Trường nghệ thuật và thiết kế quốc gia từ năm 1989.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Austin W. Marxe School of Public and International Affairs - Baruch College

Location: Baruch College, Lexington Avenue, New York, NY 10010, United StatesPhone: +1 646-312-1000
Website: http://www.baruch.cuny.edu/
Distance: 2.03 km

Teachers College Columbia University

Location: Teachers College, Columbia University, West 120th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-678-3000
Website: http://www.tc.columbia.edu/
Distance: 6 km

Graduate School And University Center of The City University of New York

Location: 365 Fifth Avenue, New York, NY 10016, USAPhone: 1-877-428-6942
Website: https://www.gc.cuny.edu/Home
Distance: 1.33 km

Sotheby's Institute of Art - New York

Location: 570 Lexington Ave, NY, New York 10022, USAPhone: +1 212-517-3929
Website: http://www.sothebysinstitute.com/
Distance: 0 km

Hunter College of The City University of New York

Location: Hunter College, Park Avenue, New York, NY, USAPhone: +1 212-772-4000
Website: http://www.hunter.cuny.edu/
Distance: 1.44 km

Touro College

Location: 27-33 West 23rd Street, New York, NY 10010, United StatesPhone: 1-844-868-7666
Website: https://www.touro.edu/
Distance: 2.24 km