fbpx
Đại học Southampton Solent (Southampton Solent University) được thành lập năm 1984 tại Southampton, Hampshire, trở thành trường đại học vào tháng 7/2005. Trường có khoảng 16,000 sinh viên theo học hiện nay, trong đó bao gồm khoảng 1,000 du học sinh. Khuôn viên chính nằm ở Đông Park Terrace gần trung tâm thành phố. Đại học Southampton Solent là trung tâm nghiên cứu ứng dụng thiết kế & công nghệ tiên tiến, hàng hải, mỹ thuật, nghiên cứu lịch sử, điện ảnh, truyền thông & nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu chính trị & quốc tế, luật & các chuyên ngành về kinh doanh
Đại học Southampton Solent (Southampton Solent University) được thành lập năm 1984 tại Southampton, Hampshire, trở thành trường đại học vào tháng 7/2005. Trường có khoảng 16,000 sinh viên theo học hiện nay, trong đó bao gồm khoảng 1,000 du học sinh. Khuôn viên chính nằm ở Đông Park Terrace gần trung tâm thành phố. Đại học Southampton Solent là trung tâm nghiên cứu ứng dụng thiết kế & công nghệ tiên tiến, hàng hải, mỹ thuật, nghiên cứu lịch sử, điện ảnh, truyền thông & nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu chính trị & quốc tế, luật & các chuyên ngành về kinh doanh
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Lewis School Of English

Location: Lewis School of English, Palmerston Road, Southampton, UKPhone: +44 23 8022 8203
Website: http://www.lewis-school.co.uk/
Distance: 0.16 km

Itchen College

Location: Southampton SO19 7TB, UKPhone: +44 23 8043 5636
Website: http://www.itchen.ac.uk/
Distance: 3.02 km

Solent University (Southampton)

Location: Solent University, East Park Terrace, Southampton, Vương Quốc AnhPhone: +44 23 8201 3000
Website: https://www.solent.ac.uk/
Distance: 0 km

University of Southampton

Location: University of Southampton Highfield Campus, Southampton, Vương Quốc AnhPhone: +44 23 8059 5000
Website: http://www.southampton.ac.uk/about/visit/highfield-campus.page
Distance: 3.07 km