fbpx
Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi (The School of Oriental and African Studies) được thành lập vào năm 1916 và chuyên về nghiên cứu Đông phương học. Trường chính thức có tên như hiện nay vào năm 1938. Trường chuyên nghiên cứu về châu Á, châu Phi và Trung Đông. Khoảng 4.400 sinh viên hiện đang theo học tại hai cơ sở của trường tại London và mộ cơ sở bên ngoài tại Russell Square và một tại Islington. Trường phân chia thành các khoa khác nhau bao gồm Luật và Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn, và Ngôn ngữ và văn hoá. Trường cũng bao gồm sáu khu vực chính và 28 trung tâm liên ngành chịu trách nhiệm cho các hội thảo, hội nghị, xuất bản các ấn phẩm mới.
Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi (The School of Oriental and African Studies) được thành lập vào năm 1916 và chuyên về nghiên cứu Đông phương học. Trường chính thức có tên như hiện nay vào năm 1938. Trường chuyên nghiên cứu về châu Á, châu Phi và Trung Đông. Khoảng 4.400 sinh viên hiện đang theo học tại hai cơ sở của trường tại London và mộ cơ sở bên ngoài tại Russell Square và một tại Islington. Trường phân chia thành các khoa khác nhau bao gồm Luật và Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn, và Ngôn ngữ và văn hoá. Trường cũng bao gồm sáu khu vực chính và 28 trung tâm liên ngành chịu trách nhiệm cho các hội thảo, hội nghị, xuất bản các ấn phẩm mới.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 1.97 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 6.78 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 9.54 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 0.18 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 7.5 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 0.28 km