fbpx
Viện Cao Học SMF, trước đây được biết đến như Trường quản lý SMF, là một cơ sở giáo dục tư nhân có trụ sở tại Singapore. Trường được thành lập vào năm 2004 và là công ty con của Liên đoàn các nhà sản xuất Singapore (SMF), một hiệp hội kinh doanh hàng đầu tại Singapore. Trường được nhận chứng chỉ Edu-Trust và là một trong những nhà cung cấp giáo dục hàng đầu châu Á với các chương trình học cấp chứng chỉ, văn bằng phối hợp với các trường đại học ở nước ngoài và các học viện chuyên nghiệp. Các chương trình học bao gồm các môn học như Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật, Tâm lý học, và nhiều hơn nữa.

 

Viện Cao Học SMF, trước đây được biết đến như Trường quản lý SMF, là một cơ sở giáo dục tư nhân có trụ sở tại Singapore. Trường được thành lập vào năm 2004 và là công ty con của Liên đoàn các nhà sản xuất Singapore (SMF), một hiệp hội kinh doanh hàng đầu tại Singapore. Trường được nhận chứng chỉ Edu-Trust và là một trong những nhà cung cấp giáo dục hàng đầu châu Á với các chương trình học cấp chứng chỉ, văn bằng phối hợp với các trường đại học ở nước ngoài và các học viện chuyên nghiệp. Các chương trình học bao gồm các môn học như Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật, Tâm lý học, và nhiều hơn nữa.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 2.82 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 5.53 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 9.54 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 0.35 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 9.06 km