fbpx

Đại học Slippery Rock (Slippery Rock University) được thành lập năm 1889, là trường Cao học công lập. Học viện nằm ở Slippery Rock, Pennsylvania với khoảng 7,600 sinh viên theo học. Trường chia thành các đơn vị đào tạo: kinh doanh; khoa học xã hội & thông tin; giáo dục; y tế, khoa học & môi trường; Nhân Văn; nghệ thuật biểu diễn & mỹ thuật. Đại Học Slippery Rock cấp 7 bằng cử nhân khác nhau trong những lĩnh vực: nghệ thuật; mỹ thuật; âm nhạc; điều dưỡng; khoa học; khoa học giáo dục; khoa học quản trị kinh doanh.

Slippery Rock University
Slippery Rock University

Giới thiệu về trường Slippery Rock University

Slippery Rock University , được thành lập vào năm 1889 bởi các công dân của quận Slippery Rock, là trường đại học dân cư công cộng hàng đầu của khu vực. Trường được hình thành bởi di sản bình thường của trường và được đặc trưng bởi cam kết phát triển trí tuệ, lãnh đạo và trách nhiệm công dân. Năm 1926, tổ chức được mua lại bởi Khối thịnh vượng chung, đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Slippery Rock, trở thành một trường cao đẳng sư phạm bốn năm, và tiếp tục truyền thống đào tạo giáo viên.

Slippery Rock University
Slippery Rock University

Học tập mở rộng tại SRU cho phép bạn tiếp cận với giáo dục chất lượng thông qua nhiều lựa chọn như cung cấp khóa học thông qua giáo dục từ xa, Trung tâm phát triển lãnh đạo, Trung tâm học tập môi trường McKeever, Trung tâm giáo dục môi trường Pennsylvania và Học viện về hưu.

Vị trí địa lý của trường Slippery Rock University

Nằm trong những ngọn đồi phía tây Pennsylvania, SRU là cơ sở giáo dục Tây phương nhất của hệ thống giáo dục đại học bang Pennsylvania . Khuôn viên 660 mẫu Anh nằm cách Pittsburgh chưa đến một giờ đồng hồ, cách Erie một giờ về phía nam, và 45 phút về phía đông của Youngstown, Ohio. Hai đường cao tốc chính, I-79 và I-80, giao nhau trong thời hạn bảy dặm của Đại học, thuận tiện kết nối nó vào toàn bộ Commonwealth và vùng tiếp giáp lãnh hải của mình.

Slippery Rock University
Slippery Rock University

Khuôn viên trường nằm trong quận Slippery Rock ở hạt Butler, Pennsylvania, một cộng đồng an toàn và thân thiện với khoảng 3.000 người, hai bên là đất nông nghiệp, rừng rậm và hồ băng lấp lánh.

Chương trình giảng dạy tại Slippery Rock University

Trường chia thành các đơn vị đào tạo: kinh doanh, khoa học xã hội & thông tin, giáo dục, y tế, khoa học & môi trường, nhân văn, nghệ thuật biểu diễn & mỹ thuật. Đại học Slippery Rock cấp bằng cử nhân trong những lĩnh vực khác nhau: nghệ thuật; mỹ thuật; âm nhạc; điều dưỡng; khoa học; khoa học giáo dục; khoa học quản trị kinh doanh.

Slippery Rock University
Slippery Rock University

Yêu cầu đầu vào của Slippery Rock University

  • TOEFL IBT tối thiểu: đại học: 61 còn thạc sĩ: 80
  • IELTS tối thiểu đại học 6

Đại học Slippery Rock (Slippery Rock University) được thành lập năm 1889, là trường Cao học công lập. Học viện nằm ở Slippery Rock, Pennsylvania với khoảng 7,600 sinh viên theo học. Trường chia thành các đơn vị đào tạo: kinh doanh; khoa học xã hội & thông tin; giáo dục; y tế, khoa học & môi trường; Nhân Văn; nghệ thuật biểu diễn & mỹ thuật. Đại Học Slippery Rock cấp 7 bằng cử nhân khác nhau trong những lĩnh vực: nghệ thuật; mỹ thuật; âm nhạc; điều dưỡng; khoa học; khoa học giáo dục; khoa học quản trị kinh doanh.

Slippery Rock University
Slippery Rock University

Giới thiệu về trường Slippery Rock University

Slippery Rock University , được thành lập vào năm 1889 bởi các công dân của quận Slippery Rock, là trường đại học dân cư công cộng hàng đầu của khu vực. Trường được hình thành bởi di sản bình thường của trường và được đặc trưng bởi cam kết phát triển trí tuệ, lãnh đạo và trách nhiệm công dân. Năm 1926, tổ chức được mua lại bởi Khối thịnh vượng chung, đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Slippery Rock, trở thành một trường cao đẳng sư phạm bốn năm, và tiếp tục truyền thống đào tạo giáo viên.

Slippery Rock University
Slippery Rock University

Học tập mở rộng tại SRU cho phép bạn tiếp cận với giáo dục chất lượng thông qua nhiều lựa chọn như cung cấp khóa học thông qua giáo dục từ xa, Trung tâm phát triển lãnh đạo, Trung tâm học tập môi trường McKeever, Trung tâm giáo dục môi trường Pennsylvania và Học viện về hưu.

Vị trí địa lý của trường Slippery Rock University

Nằm trong những ngọn đồi phía tây Pennsylvania, SRU là cơ sở giáo dục Tây phương nhất của hệ thống giáo dục đại học bang Pennsylvania . Khuôn viên 660 mẫu Anh nằm cách Pittsburgh chưa đến một giờ đồng hồ, cách Erie một giờ về phía nam, và 45 phút về phía đông của Youngstown, Ohio. Hai đường cao tốc chính, I-79 và I-80, giao nhau trong thời hạn bảy dặm của Đại học, thuận tiện kết nối nó vào toàn bộ Commonwealth và vùng tiếp giáp lãnh hải của mình.

Slippery Rock University
Slippery Rock University

Khuôn viên trường nằm trong quận Slippery Rock ở hạt Butler, Pennsylvania, một cộng đồng an toàn và thân thiện với khoảng 3.000 người, hai bên là đất nông nghiệp, rừng rậm và hồ băng lấp lánh.

Chương trình giảng dạy tại Slippery Rock University

Trường chia thành các đơn vị đào tạo: kinh doanh, khoa học xã hội & thông tin, giáo dục, y tế, khoa học & môi trường, nhân văn, nghệ thuật biểu diễn & mỹ thuật. Đại học Slippery Rock cấp bằng cử nhân trong những lĩnh vực khác nhau: nghệ thuật; mỹ thuật; âm nhạc; điều dưỡng; khoa học; khoa học giáo dục; khoa học quản trị kinh doanh.

Slippery Rock University
Slippery Rock University

Yêu cầu đầu vào của Slippery Rock University

  • TOEFL IBT tối thiểu: đại học: 61 còn thạc sĩ: 80
  • IELTS tối thiểu đại học 6
Read more

Chi phí

  • Học phí: $13,448.00
  • Phí ăn ở: $9,794.00
  • Bảo hiểm sức khỏe: $1,900.00
  • Sách vở: $800.00
  • Chi phí sinh hoạt khác: $1,700.00
  • Tổng cộng: $26,942.00 – $1,500.00 (học bổng) = $26,142.00

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Slippery Rock University

Location: Slippery Rock University of Pennsylvania, Morrow Way, Slippery Rock, PA, USAPhone: +1 800-929-4778
Website: http://www.sru.edu/
Distance: 0 km