fbpx
Cao đẳng Skagit Valley (Skagit Valley College) được thành lập năm 1962. Trường cấp bằng liên thông, kỹ thuật/chuyên ngành, chứng chỉ trong những lĩnh vực từ nông nghiệp, quản lý kinh doanh, thiết bị điện tử đến báo chí, phương tiện truyền thông, công nghệ hàn. Cao đẳng Skagit Valley bao gồm các cơ sở: Mount Vernon, Whidbey Island, San Juan, Nam Whidbey và những trung tâm thông tin kinh doanh. Trường có chương trình lãnh đạo Skagit nhằm phát triển nhà lãnh đạo các cấp cho cộng đồng.

 

Cao đẳng Skagit Valley (Skagit Valley College) được thành lập năm 1962. Trường cấp bằng liên thông, kỹ thuật/chuyên ngành, chứng chỉ trong những lĩnh vực từ nông nghiệp, quản lý kinh doanh, thiết bị điện tử đến báo chí, phương tiện truyền thông, công nghệ hàn. Cao đẳng Skagit Valley bao gồm các cơ sở: Mount Vernon, Whidbey Island, San Juan, Nam Whidbey và những trung tâm thông tin kinh doanh. Trường có chương trình lãnh đạo Skagit nhằm phát triển nhà lãnh đạo các cấp cho cộng đồng.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Skagit Valley College

Location: Skagit Valley College, East College Way, Mount Vernon, WA, USAPhone: +1 360-416-7600
Website: http://www.skagit.edu/
Distance: 0 km