Sino – Danish Center

Ngày đăng 2019-01-10
Quốc gia Trung Quốc
Xếp hạng
0.0

Cần cập nhật thông tin

Cần cập nhật thông tin

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sino - Danish Center

Location: Sino-Danish Center for Education and Research, Yuquan Road, Shijingshan, Beijing, ChinaPhone: +45 87 15 25 97
Website: http://sdc.university/
Distance: 0 km

Peking University

Location: Peking University, Yiheyuan Road, Haidian, Beijing, ChinaPhone: +86 10 6275 1201
Website: http://www.pku.edu.cn/
Distance: 9.73 km