fbpx
Trường Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD), có trụ sở tại Singapore, là đại học tự trị thứ tư của Singapore, phát triển phối hợp với Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Chiết Giang. Nhiệm vụ của trường thúc đấy kiến thức và nuôi dưỡng các nhà sáng tạo và nhà lãnh đạo về mặt kỹ thuật để phục vụ nhu cầu xã hội. Điều này sẽ được thực hiện, với sự tập trung vào thiết kế, thông qua một chương trình tích hợp đa ngành. Các chương trình trải từ Kiến trúc và Thiết kế Bền vững tới Thiết kế và Công nghệ Hệ thống Thông tin. Thiết kế, chuyên ngành học thuật, xuyên suốt chương trình học và sẽ là khuôn khổ cho các chương trình giáo dục và nghiên cứu mới.

 

Trường Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD), có trụ sở tại Singapore, là đại học tự trị thứ tư của Singapore, phát triển phối hợp với Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Chiết Giang. Nhiệm vụ của trường thúc đấy kiến thức và nuôi dưỡng các nhà sáng tạo và nhà lãnh đạo về mặt kỹ thuật để phục vụ nhu cầu xã hội. Điều này sẽ được thực hiện, với sự tập trung vào thiết kế, thông qua một chương trình tích hợp đa ngành. Các chương trình trải từ Kiến trúc và Thiết kế Bền vững tới Thiết kế và Công nghệ Hệ thống Thông tin. Thiết kế, chuyên ngành học thuật, xuyên suốt chương trình học và sẽ là khuôn khổ cho các chương trình giáo dục và nghiên cứu mới.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 8.29 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 8.09 km

The Culinary Institute of America, Singapore

Location: Tampines Avenue 1, The Culinary Institute of America, Singapore at The Top Table, Xinh-ga-poPhone: +65 6780 4250
Distance: 3.93 km

Asian International College

Location: Eunos Road 8, Asian International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 8335
Website: http://www.aic.edu.sg/
Distance: 8.29 km

Singapore University of Technology and Design

Location: Somapah Road, Singapore University of Technology and Design, Xinh-ga-poPhone: +65 6303 6600
Website: http://www.sutd.edu.sg/
Distance: 0 km

Temasek Polytechnic

Location: Temasek Polytechnic - East Gate, Xinh-ga-poDistance: 3.04 km