fbpx

Singapore Institute of Materials Management (SIMM)

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Học viện Quản lý Vật liệu Singapore được thành lập vào năm 1980 với tư cách là một cơ sở giáo dục phi lợi nhuận và tự hỗ trợ, với chất lượng chú trọng vào công ty. Học viện tổ chức các chương trình cấp bằng đại học, bằng, bằng cao cấp và chứng chỉ ngành quanr lý hậu cần, quản lý dây chuyền cung ứng, thương mại trong quản lý dây chuyền cung ứng quốc tế, thương mại quản lý hậu cần, và thạc sỹ hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng. Trường cũng tổ chức đào tạo thông qua các hội thảo, các chương trình và hội thảo trong cơ sở.

 

Học viện Quản lý Vật liệu Singapore được thành lập vào năm 1980 với tư cách là một cơ sở giáo dục phi lợi nhuận và tự hỗ trợ, với chất lượng chú trọng vào công ty. Học viện tổ chức các chương trình cấp bằng đại học, bằng, bằng cao cấp và chứng chỉ ngành quanr lý hậu cần, quản lý dây chuyền cung ứng, thương mại trong quản lý dây chuyền cung ứng quốc tế, thương mại quản lý hậu cần, và thạc sỹ hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng. Trường cũng tổ chức đào tạo thông qua các hội thảo, các chương trình và hội thảo trong cơ sở.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 2.79 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 2.7 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 5.68 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 4.22 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 5.12 km