fbpx

Đại Học Tứ Xuyên (Sichuan University – SCU) là một trong những trường Đại học quốc gia quan trọng nằm dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục (MOE) Trung Quốc, nằm tại Thành Đô, Trung Quốc. Trường đại học nghiên cứu này có 30 trường thành viên và có hơn 40.000 sinh viên theo học. Trường cung cấp hàng loạt các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng như Kinh tế, Triết học, Luật sư, Lịch sử, Triết lý Kỹ thuật, Quản lý và Y Dược.

Đại Học Tứ Xuyên (Sichuan University – SCU) là một trong những trường Đại học quốc gia quan trọng nằm dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục (MOE) Trung Quốc, nằm tại Thành Đô, Trung Quốc. Trường đại học nghiên cứu này có 30 trường thành viên và có hơn 40.000 sinh viên theo học. Trường cung cấp hàng loạt các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng như Kinh tế, Triết học, Luật sư, Lịch sử, Triết lý Kỹ thuật, Quản lý và Y Dược.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sichuan University

Location: Si Chuan Da Xue Xue Sheng Dong Yuan, JiuYan Qiao, Wuhou Qu, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, China, 610021Phone: 86-28-85406439
Website: http://en.scu.edu.cn/
Distance: 0 km