Cao đẳng nghệ thuật & công nghệ Shrewsbury (Shrewsbury College of Arts and Technology) là trường cộng đồng ở Shropshire, Anh. Trường có 2 cơ sở là khuôn viên chính tại London Road và cơ sở Radbrook với tổng số 1,600 sinh viên chính quy và 10,000 học viên tại chức theo học. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực bao gồm kế toán & tài chính, quản trị & thư ký, mỹ thuật & thiết kế, làm đẹp & liệu Pháp toàn diện, kinh doanh, chăm sóc trẻ em & giáo dục, tin học & công nghệ thông tin, xây dựng, kỹ thuật, tạo mẫu tóc, y tế & chăm sóc sức khỏe, khách sạn & phục vụ, ngôn ngữ, luật, truyền thông & đa phương tiện, động cơ xe, âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn, dịch vụ công & cộng đồng, thể thao & giải trí, du lịch & lữ hành.

Cao đẳng nghệ thuật & công nghệ Shrewsbury (Shrewsbury College of Arts and Technology) là trường cộng đồng ở Shropshire, Anh. Trường có 2 cơ sở là khuôn viên chính tại London Road và cơ sở Radbrook với tổng số 1,600 sinh viên chính quy và 10,000 học viên tại chức theo học. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực bao gồm kế toán & tài chính, quản trị & thư ký, mỹ thuật & thiết kế, làm đẹp & liệu Pháp toàn diện, kinh doanh, chăm sóc trẻ em & giáo dục, tin học & công nghệ thông tin, xây dựng, kỹ thuật, tạo mẫu tóc, y tế & chăm sóc sức khỏe, khách sạn & phục vụ, ngôn ngữ, luật, truyền thông & đa phương tiện, động cơ xe, âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn, dịch vụ công & cộng đồng, thể thao & giải trí, du lịch & lữ hành.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Severnvale Academy

Location: Severnvale Academy, Claremont Hill, Shrewsbury, UKPhone: +44 1743 232505
Website: http://www.severnvale.co.uk/
Distance: 2.64 km

Shrewsbury College of Arts and Technology

Location: Shrewsbury Colleges Group, London Road, Shrewsbury, UKPhone: +44 1743 342342
Website: http://www.scg.ac.uk/
Distance: 0 km