fbpx
SHATEC – Trường Cao đẳng Du lịch và Khách sạn Quốc tế Singapore liên kết với Hiệp hội Khách sạn Singapore. Được thành lập năm 1983, trường có hơn 600 sinh viên chính quy hàng năm. Đây là một cơ sở tư nhân. Trường tổ chức 6 chương trình gồm Cấp bằng các kỹ năng nấu ăn, Cấp bằng Quản lý Khách sạn, Bằng ngành bánh ngọt và nướng bánh, Bằng Quản lý du lịch, Bằng cao cấp về Quản lý khách sạn và chứng chỉ SHATEC ngành Hoạt động Nhà hàng và Khách sạn.
SHATEC – Trường Cao đẳng Du lịch và Khách sạn Quốc tế Singapore liên kết với Hiệp hội Khách sạn Singapore. Được thành lập năm 1983, trường có hơn 600 sinh viên chính quy hàng năm. Đây là một cơ sở tư nhân. Trường tổ chức 6 chương trình gồm Cấp bằng các kỹ năng nấu ăn, Cấp bằng Quản lý Khách sạn, Bằng ngành bánh ngọt và nướng bánh, Bằng Quản lý du lịch, Bằng cao cấp về Quản lý khách sạn và chứng chỉ SHATEC ngành Hoạt động Nhà hàng và Khách sạn.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Real Estate and Construction Academy

Location: 80 Jurong East Street 21, Xinh-ga-poWebsite: http://www.reca.edu.sg/
Distance: 1.05 km

German Institute of Science and Technology - TUM Asia

Location: German Institute of Science and Technology - TUM Asia, Xinh-ga-poPhone: +65 6777 7407
Website: http://tum-asia.edu.sg/
Distance: 5.07 km

MDIS College

Location: Stirling Road, MDIS, Xinh-ga-poPhone: +65 6247 9111
Website: http://mdis.edu.sg/
Distance: 7.69 km

BMC International College

Location: Jurong Gateway Road, BMC International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6565 5655
Website: http://www.bmc.edu.sg/
Distance: 1.54 km

Chartered Institute of Technology

Location: Telok Blangah Street 31, Chartered Institute of Technology, Xinh-ga-poPhone: +65 6276 4890
Website: http://www.citech.edu.sg/
Distance: 9.99 km