fbpx

Đại Học Giao thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University – SJTU), được thành lập vào năm 1896, là một trong những trường đại học cổ xưa nhất tại Trung Quốc. SJTU có 29 trường chuyên khoa và hiện có khoảng 43,000 sinh viên đang theo học, trong đó có 2,134 sinh viên quốc tế. Các chương trình học hệ Cử nhân và Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm các ngành Kỹ sư, Kinh tế và Quản lý, Luật, Ngoại giao quốc tế. Trường đại học này liên tục được xếp thứ hạng cao và nhận được nhiều giải thưởng về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Đại Học Giao thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University – SJTU), được thành lập vào năm 1896, là một trong những trường đại học cổ xưa nhất tại Trung Quốc. SJTU có 29 trường chuyên khoa và hiện có khoảng 43,000 sinh viên đang theo học, trong đó có 2,134 sinh viên quốc tế. Các chương trình học hệ Cử nhân và Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm các ngành Kỹ sư, Kinh tế và Quản lý, Luật, Ngoại giao quốc tế. Trường đại học này liên tục được xếp thứ hạng cao và nhận được nhiều giải thưởng về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Shanghai Jiao Tong University

Location: Shanghai Jiao Tong University, Minhang, ChinaPhone: +86 21 5474 0000
Website: http://en.sjtu.edu.cn/
Distance: 0 km