Thông tin chung

Trường Cao đẳng cộng đồng Seattle Central (Seattle Central Community College) là học viện công lập tại Seattle, Washington. Lịch sử của trường bắt đầu từ những năm 1966. Cao đẳng cộng đồng Seattle Central tổ chức các khóa học liên kết, chuyển tiếp và cấp chứng chỉ thông qua các phòng ban: nghiên cứu cơ bản và chuyển tiếp, kinh doanh, công nghệ thông tin, nghệ thuật Sáng tạo, Y tế và Dịch vụ con người; Khoa học xã hội & Nhân Văn, Chương trình Giáo dục Quốc tế, Khoa học & Toán; Học viện Ẩm thực Seattle; Học viện Hàng hải Seattle, Viện Dạy nghề Seattle và ban xây dựng rừng. Năm 2007-08, trường có 17,771 sinh viên theo học.

Thông tin chung

Trường Cao đẳng cộng đồng Seattle Central (Seattle Central Community College) là học viện công lập tại Seattle, Washington. Lịch sử của trường bắt đầu từ những năm 1966. Cao đẳng cộng đồng Seattle Central tổ chức các khóa học liên kết, chuyển tiếp và cấp chứng chỉ thông qua các phòng ban: nghiên cứu cơ bản và chuyển tiếp, kinh doanh, công nghệ thông tin, nghệ thuật Sáng tạo, Y tế và Dịch vụ con người; Khoa học xã hội & Nhân Văn, Chương trình Giáo dục Quốc tế, Khoa học & Toán; Học viện Ẩm thực Seattle; Học viện Hàng hải Seattle, Viện Dạy nghề Seattle và ban xây dựng rừng. Năm 2007-08, trường có 17,771 sinh viên theo học.

Read more

01 Review

  • 1 Xếp hạng
  1. 5
    admin Administrator Dec 25, 2018

    được

    được

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Antioch University Seattle

Location: 2326 6th Avenue, Seattle, Washington 98121, United StatesPhone: 937-769-1340
Website: http://www.antioch.edu
Distance: 1.6 km

Seattle Pacific University

Location: Seattle Pacific University, 3rd Avenue West, Seattle, WA, USAPhone: +1 206-281-2000
Website: http://spu.edu/
Distance: 4.78 km

Seattle University

Location: Seattle University, 12th Avenue, Seattle, WA, USAPhone: +1 206-296-6000
Website: http://www.seattleu.edu/
Distance: 0.86 km

City University of Seattle

Location: City University of Seattle, Wall Street, Seattle, WA, USAPhone: +1 206-239-4500
Website: http://www.cityu.edu/
Distance: 1.74 km

University of Washington

Location: University of Washington, Seattle, Washington, Hoa KỳPhone: +1 206-543-2100
Website: http://www.washington.edu/
Distance: 4.55 km

North Seattle College

Location: 9600 College Way North, Seattle, Washington, Hoa KỳPhone: 206-934-3600
Website: https://northseattle.edu/
Distance: 9.23 km