1 Scuola Normale Superior di Pisa - Công ty tư vấn du học GoGet

Scuola Normale Superior di Pisa

Suola Normale Superior di Pisa (SNS) là trường Đại Học công lập của Ý, được thành lập năm 1810. SNS cung cấp chương trình Tiến sĩ Khoa học Chính trị và Xã hội bằng tiếng Anh. Trường cung cấp nhà ở miễn phí, trợ cấp hàng năm và một số trợ cấp nghiên cứu cho sinh viên quốc tế.

Suola Normale Superior di Pisa (SNS) là trường Đại Học công lập của Ý, được thành lập năm 1810. SNS cung cấp chương trình Tiến sĩ Khoa học Chính trị và Xã hội bằng tiếng Anh. Trường cung cấp nhà ở miễn phí, trợ cấp hàng năm và một số trợ cấp nghiên cứu cho sinh viên quốc tế.

Read more

Thông tin của bạn

Chỉ cần điền một vài thông tin dưới đây. Tư vấn viên của Du học - Định cư GoGet sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Tôi đang quan tâm đến

Bạn muốn học ngành nào?
Bạn muốn học bằng cấp nào?
Lời nhắn

Tất cả thông tin của bạn đều được bảo mật bởi Du học - Định cư GoGet.

Write a Review

Click to rate

Is this your business?

Claim listing is the best way to manage and protect your business

Claim it now!

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Scuola Normale Superior di Pisa

Location: Scuola Normale Superiore di Pisa, Knights' Square, Pisa, Province of Pisa, ItalyPhone: +39 050 509111
Website: http://www.sns.it/
Distance: 0 km

Sant'Anna School of Advanced Studies

Location: SSSUP, Piazza Martiri della Libertà, Pisa, Province of Pisa, ItalyPhone: +39 050 883111
Website: http://www.santannapisa.it/it
Distance: 0.25 km

University of Pisa

Location: University of Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, Pisa, Province of Pisa, ItalyPhone: +39 050 221 2111
Website: http://www.unipi.it/
Distance: 0.34 km

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.