fbpx

Đại Học Khoa học ứng dụng Saxion có nguồn gốc từ năm 1875. Đây có thể là một trong các cơ sở đào tạo đại học lớn nhất Hà Lan với hơn 22.000 sinh viên. Đại học Saxion được thành lập sau khi sáp nhập 2 cơ sở giáo dục, trường Hogeschool Enschede và Hogeschool Ijselland, vào năm 1998. Đại học Khoa học ứng dụng Saxion có 3 cơ sở ở phía đông Hà Lan – một cơ sở ở một trong 3 thành phố Hà Lan Deventer, Enschede và Apeldoorn. Trường có số lượng sinh viên quốc tế hơn 2.500 người. Trường tổ chức các khóa học trong hàng loạt môn học bao gồm – Kinh doanh, Nghệ thuật, CNTT, Khách sạn Cơ khí, Lập trình trò chơi, Nhân sự, Luật, Khoa học cuộc sống, Chăm sóc sức khỏe và Dệt.

Đại Học Khoa học ứng dụng Saxion có nguồn gốc từ năm 1875. Đây có thể là một trong các cơ sở đào tạo đại học lớn nhất Hà Lan với hơn 22.000 sinh viên. Đại học Saxion được thành lập sau khi sáp nhập 2 cơ sở giáo dục, trường Hogeschool Enschede và Hogeschool Ijselland, vào năm 1998. Đại học Khoa học ứng dụng Saxion có 3 cơ sở ở phía đông Hà Lan – một cơ sở ở một trong 3 thành phố Hà Lan Deventer, Enschede và Apeldoorn. Trường có số lượng sinh viên quốc tế hơn 2.500 người. Trường tổ chức các khóa học trong hàng loạt môn học bao gồm – Kinh doanh, Nghệ thuật, CNTT, Khách sạn Cơ khí, Lập trình trò chơi, Nhân sự, Luật, Khoa học cuộc sống, Chăm sóc sức khỏe và Dệt.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Twente

Location: University of Twente / Universiteit Twente, Drienerlolaan, Enschede, NetherlandsPhone: +31 53 489 9111
Website: http://www.utwente.nl/
Distance: 3.19 km

Saxion University of Applied Sciences

Location: Saxion University of Applied Sciences, Maarten Harpertszoon Tromplaan, Enschede, NetherlandsPhone: +31 88 019 8888
Website: http://www.saxion.nl/
Distance: 0 km