fbpx

Trường Sarina Russo, nằm ở Brisbane, thuộc Tập đoàn Sarina Russo, được thành lập vào năm 1979 và tuyển hơn 5000 sinh viên mỗi năm. Tập đoàn có một vài cơ sở – trường Sarina Russo, Tiếp cận nghề Sarina Russo, Dịch vụ thực tập Sarina Russo, Dịch vụ việc làm mở Sarina Russo và nhiều cơ sở khác nữa. Các khóa học được trường cung cấp bao gồm đào tạo tiếng Anh, đào tạo kinh doanh, đào tạo khách sạn và du lịch. Các khóa học này được cung cấp dưới hình thức chứng chỉ, văn bằng và các chương trình nhận văn bằng cao cấp. Các khóa học cũng được cung cấp thông qua hình thức giáo dục từ xa.

Trường Sarina Russo, nằm ở Brisbane, thuộc Tập đoàn Sarina Russo, được thành lập vào năm 1979 và tuyển hơn 5000 sinh viên mỗi năm. Tập đoàn có một vài cơ sở – trường Sarina Russo, Tiếp cận nghề Sarina Russo, Dịch vụ thực tập Sarina Russo, Dịch vụ việc làm mở Sarina Russo và nhiều cơ sở khác nữa. Các khóa học được trường cung cấp bao gồm đào tạo tiếng Anh, đào tạo kinh doanh, đào tạo khách sạn và du lịch. Các khóa học này được cung cấp dưới hình thức chứng chỉ, văn bằng và các chương trình nhận văn bằng cao cấp. Các khóa học cũng được cung cấp thông qua hình thức giáo dục từ xa.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

BROWNS Professional

Location: 295 Ann Street, Brisbane City QLD 4000, AustraliaPhone: (+61 7) 3221 3225
Website: https://brownsprofessional.edu.au/blog/
Distance: 0.29 km

New York College

Location: New York College, Ipswich Road, Moorooka QLD, AustraliaPhone: +61 7 3848 4354
Website: http://www.newyorkcollege.edu.au/
Distance: 7.22 km

Torrens University

Location: Torrens University, Bowen Terrace, Fortitude Valley Queensland, ÚcPhone: +61 1300 575 803
Website: http://www.torrens.edu.au/studying/on-campus/brisbane-fortitude-valley
Distance: 0.86 km

Malyon College

Location: Malyon College, Prospect Road, Gaythorne Queensland, ÚcPhone: +61 7 3354 5656
Website: http://malyon.edu.au/
Distance: 7.68 km

College Australia

Location: College Australia (CA), Newmarket Road, Windsor Queensland, ÚcPhone: +61 7 3255 0506
Website: http://www.collegeaustralia.edu.au/
Distance: 3.22 km

College of Natural Beauty

Location: 11/269 Wickham St, Fortitude Valley QLD 4006, ÚcPhone: +61 1300 704 396
Distance: 1.23 km