fbpx

Đại học Santa Clara (Santa Clara University) là một nhánh thuộc giáo sĩ dòng Jesuit, tư thục tại Santa Clara, California. Trường có 8,377 sinh viên theo học hiện nay. Học viện cung cấp chương trình đào tạo bậc cử nhân đầy nghiêm khắc trong lĩnh vực khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, kỹ thuật. Đại học Santa Clara là trường chuyên ngành & cao học được chứng nhận quốc gia về kinh doanh, luật, kỹ thuật, mục sư, tâm lý học tư vấn, giáo dục

 

Đại học Santa Clara (Santa Clara University) là một nhánh thuộc giáo sĩ dòng Jesuit, tư thục tại Santa Clara, California. Trường có 8,377 sinh viên theo học hiện nay. Học viện cung cấp chương trình đào tạo bậc cử nhân đầy nghiêm khắc trong lĩnh vực khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, kỹ thuật. Đại học Santa Clara là trường chuyên ngành & cao học được chứng nhận quốc gia về kinh doanh, luật, kỹ thuật, mục sư, tâm lý học tư vấn, giáo dục

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

International Technological University

Location: International Technological University, North 1st Street, San Jose, CA, USAPhone: +1 888-488-4968
Website: http://itu.edu/
Distance: 4.42 km

Silicon Valley University

Location: Silicon Valley University, Fortune Drive, San Jose, CA, USAPhone: +1 408-435-8989
Website: http://www.svuca.edu/
Distance: 6.89 km

Santa Clara University

Location: Santa Clara University, El Camino Real, Santa Clara, CA, USAPhone: +1 408-554-4000
Website: https://www.scu.edu/
Distance: 0 km

De Anza College

Location: De Anza College Community Education, Stevens Creek Boulevard, Cupertino, CA, USAPhone: (408) 864-8753
Website: http://www.deanza.edu/
Distance: 9.96 km

San Jose State University

Location: 1 Washington Street, San Jose, CA, USAPhone: 408-924-1000
Website: http://www.sjsu.edu/
Distance: 1.29 km