fbpx

Thông tin chung

Thành lập vào năm 1909, Cao đẳng Santa Barbara City (Santa Barbara City College) là một trường công lập hai năm tại Santa Barbara, California. Trường tổ chức các khóa học liên kết, cấp giấy chứng nhận chương trình chuyển tiếp trong các lĩnh vực như Y tế, kinh doanh, truyền thông, hệ thống thông tin máy tính, mỹ thuật, ẩm thực và quản lý khách sạn, công nghệ lặn, khoa học chính trị, chụp X quang và siêu âm, xã hội học, nghệ thuật sân khấu… Hiện trường có 17.000 sinh viên theo học.

Thông tin chung

Thành lập vào năm 1909, Cao đẳng Santa Barbara City (Santa Barbara City College) là một trường công lập hai năm tại Santa Barbara, California. Trường tổ chức các khóa học liên kết, cấp giấy chứng nhận chương trình chuyển tiếp trong các lĩnh vực như Y tế, kinh doanh, truyền thông, hệ thống thông tin máy tính, mỹ thuật, ẩm thực và quản lý khách sạn, công nghệ lặn, khoa học chính trị, chụp X quang và siêu âm, xã hội học, nghệ thuật sân khấu… Hiện trường có 17.000 sinh viên theo học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Santa Barbara City College

Location: Santa Barbara City College, Cliff Drive, Santa Barbara, CA, USAPhone: 805.965.0581
Website: http://www.sbcc.edu/
Distance: 0 km