fbpx

Cao đẳng cộng đồng San Jacinto (San Jacinto Community College District) có khuôn viên chính, cơ sở phía Bắc và phía Nam tọa lạc tại Texas. Bằng đào tạo liên kết của trường được Hội đồng các trường cao đẳng trực thuộc Hiệp hội các trường cao đẳng khu vực phía Nam (SACS) công nhận. Trường cung cấp một loạt các khóa học trong những lĩnh vực như thiết kế và nghệ thuật, máy móc tự động, khoa học xã hội và hành vi, kinh doanh, truyền thông, sư phạm, khoa học y tế, dịch vụ nhân sự, luật và an toàn cộng đồng, kỹ thuật. Cao đẳng cộng đồng San Jacinto cũng có chương trình đào tạo bằng cấp, tước vị đặc biệt cũng như khóa học cơ bản trong lĩnh vực sinh học, ngoại ngữ, toán học, sử học v.v. Trường cũng có chương trình đặc biệt và chương trình trao bằng danh dự.

Cao đẳng cộng đồng San Jacinto (San Jacinto Community College District) có khuôn viên chính, cơ sở phía Bắc và phía Nam tọa lạc tại Texas. Bằng đào tạo liên kết của trường được Hội đồng các trường cao đẳng trực thuộc Hiệp hội các trường cao đẳng khu vực phía Nam (SACS) công nhận. Trường cung cấp một loạt các khóa học trong những lĩnh vực như thiết kế và nghệ thuật, máy móc tự động, khoa học xã hội và hành vi, kinh doanh, truyền thông, sư phạm, khoa học y tế, dịch vụ nhân sự, luật và an toàn cộng đồng, kỹ thuật. Cao đẳng cộng đồng San Jacinto cũng có chương trình đào tạo bằng cấp, tước vị đặc biệt cũng như khóa học cơ bản trong lĩnh vực sinh học, ngoại ngữ, toán học, sử học v.v. Trường cũng có chương trình đặc biệt và chương trình trao bằng danh dự.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

San Jacinto College

Location: San Jacinto College South, Beamer Road, Houston, TX, USAPhone: +1 281-998-6150
Website: http://www.sanjac.edu/
Distance: 0 km