fbpx

Năm 1899, đại học San Francisco (San Francisco State University) là trường công lập thành phố, được thành lập dưới tên gọi trường chuẩn San Francisco. Trường tọa lạc tại Holloway Avenue, San Francisco với khoảng 30,000 sinh viên theo học mỗi năm. Đại học San Francisco cấp bằng cử nhân, cao học, chứng chỉ thạc sỹ, tiến sỹ giáo dục. Các cơ sở trực thuộc trường là Downtown, trung tâm nghiên cứu môi trường Romberg Tiburon, Sierra Nevada Field, phòng thí nghiệm Moss Landing Marine.

Năm 1899, đại học San Francisco (San Francisco State University) là trường công lập thành phố, được thành lập dưới tên gọi trường chuẩn San Francisco. Trường tọa lạc tại Holloway Avenue, San Francisco với khoảng 30,000 sinh viên theo học mỗi năm. Đại học San Francisco cấp bằng cử nhân, cao học, chứng chỉ thạc sỹ, tiến sỹ giáo dục. Các cơ sở trực thuộc trường là Downtown, trung tâm nghiên cứu môi trường Romberg Tiburon, Sierra Nevada Field, phòng thí nghiệm Moss Landing Marine.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

California Institute of Integral Studies

Location: California Institute of Integral Studies, Mission Street, San Francisco, CA, USAPhone: +1 415-575-6100
Website: https://www.ciis.edu/
Distance: 8 km

City College of San Francisco

Location: City College of San Francisco - Ocean Campus, Frida Kahlo Way, San Francisco, CA, USAPhone: +1 415-239-3000
Website: https://www.ccsf.edu/
Distance: 2.4 km

San Francisco State University (Graduate Studies Division)

Location: San Francisco State University, Holloway Avenue, San Francisco, CA, USAPhone: +1 415-338-1111
Website: http://www.sfsu.edu/
Distance: 0 km

University of California, San Francisco

Location: University California And San Francisco, 3333 California Street, San Francisco, CA, USAPhone: (415) 476-7700
Website: http://www.ucsf.edu/
Distance: 7.63 km

San Francisco State University

Location: San Francisco State University, Holloway Avenue, San Francisco, CA, USAPhone: +1 415-338-1111
Website: http://www.sfsu.edu/
Distance: 0 km

University of San Francisco

Location: University of San Francisco, Fulton Street, San Francisco, CA, USAPhone: +1 415-422-5555
Website: https://www.usfca.edu/
Distance: 6.54 km