fbpx

Đại Học San Diego Mesa (San Diego Mesa College) cung cấp 176 khóa học liên kết về nghệ thuật, khoa học, cấp chứng chỉ nghề. Cả 2 chương trình này đều được học và thực hành thường xuyên. Học viên được cấp hai loại giấy chứng nhận: thành tích và hoạt động. Khu nhà ở sinh viên và phòng học có cảnh quan đẹp, phòng học, phòng thí nghiệm khoa học, khu liên hợp thể thao, một rạp phim và cơ sở vật chất nghệ thuật tốt.

Đại Học San Diego Mesa (San Diego Mesa College) cung cấp 176 khóa học liên kết về nghệ thuật, khoa học, cấp chứng chỉ nghề. Cả 2 chương trình này đều được học và thực hành thường xuyên. Học viên được cấp hai loại giấy chứng nhận: thành tích và hoạt động. Khu nhà ở sinh viên và phòng học có cảnh quan đẹp, phòng học, phòng thí nghiệm khoa học, khu liên hợp thể thao, một rạp phim và cơ sở vật chất nghệ thuật tốt.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

California International Business University

Location: California International Business University, West B Street, San Diego, CA, USAPhone: +1 619-702-9400
Website: http://www.cibu.edu/
Distance: 9.66 km

San Diego Mesa College

Location: San Diego Mesa College, Mesa College Drive, San Diego, CA, USAPhone: +1 619-388-2600
Website: http://www.sdmesa.edu/
Distance: 0 km

San Diego State University

Location: San Diego State University, Campanile Dr, San Diego, CA, USAPhone: +1 619-594-5200
Website: http://www.sdsu.edu/
Distance: 9.51 km

National University

Location: 9388 Lightwave Ave, San Diego, CA 92123, USAPhone: (800) 628-8648
Website: https://www.nu.edu/
Distance: 4.63 km

University of San Diego

Location: University of San Diego, Alcala Park, San Diego, CA, USAPhone: (619) 260-4600
Website: http://www.sandiego.edu/
Distance: 4.15 km