fbpx

Đại học Samford (Samford University) là một trường đại học tư nằm ở Birmingham, Alabama. Trường được thành lập năm 1841. Tổng số sinh viên hiện tại vào khoảng 4500 người. Trường cấp bằng cho hệ đại học và sau đại học trên các lĩnh vực Tài chính, Quản lý, Triết học, Tôn giáo, Xã hội học, Nghệ thuật, v.v. Những khoá học này được tổ chức tại nhiều trường và cao đẳng khác nhau: Cao đẳng Howard về Khoa học và Nghệ thuật, Trường Beeson về thần học, Trường Orlean Bullard Beeson về giáo dục và nghiên cứu chuyên ngành, Trường luật Cumberland, Trường điều dưỡng Ida V. Moffett, Trường Nghệ thuật và trường dược McWhorter

Đại học Samford (Samford University) là một trường đại học tư nằm ở Birmingham, Alabama. Trường được thành lập năm 1841. Tổng số sinh viên hiện tại vào khoảng 4500 người. Trường cấp bằng cho hệ đại học và sau đại học trên các lĩnh vực Tài chính, Quản lý, Triết học, Tôn giáo, Xã hội học, Nghệ thuật, v.v. Những khoá học này được tổ chức tại nhiều trường và cao đẳng khác nhau: Cao đẳng Howard về Khoa học và Nghệ thuật, Trường Beeson về thần học, Trường Orlean Bullard Beeson về giáo dục và nghiên cứu chuyên ngành, Trường luật Cumberland, Trường điều dưỡng Ida V. Moffett, Trường Nghệ thuật và trường dược McWhorter

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Samford University

Location: Samford University, Lakeshore Drive, Homewood, AL, USAPhone: +1 205-726-2011
Website: https://www.samford.edu/
Distance: 0 km

University of Alabama At Birmingham

Location: University of Alabama at Birmingham, 2nd Ave S, Birmingham, AL, USAPhone: (205) 934-4642
Website: https://www.uab.edu/home/
Distance: 4.32 km