fbpx

Thông tin chung

Cao đẳng Salem (Salem State College) là học viện đào tạo hệ đại học, công lập tại thành phố Salem, Massachusetts. Trường được thành lập năm 1854 với 8,790 sinh viên theo học. Cao đẳng Salem cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ sau thạc sỹ trong hơn 40 chuyên ngành đào tạo. Chương trình cao học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục, công tác xã hội, khoa học, quản trị kinh doanh. Bằng kép, chứng chỉ cũng được cung cấp

Thông tin chung

Cao đẳng Salem (Salem State College) là học viện đào tạo hệ đại học, công lập tại thành phố Salem, Massachusetts. Trường được thành lập năm 1854 với 8,790 sinh viên theo học. Cao đẳng Salem cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ sau thạc sỹ trong hơn 40 chuyên ngành đào tạo. Chương trình cao học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục, công tác xã hội, khoa học, quản trị kinh doanh. Bằng kép, chứng chỉ cũng được cung cấp

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Salem State University

Location: 352 Lafayette Street, Salem, MA 01970, USAPhone: +1 978-542-6000
Website: https://www.salemstate.edu/
Distance: 0 km