fbpx

Cao đẳng Saint Paul (Saint Paul College) là học viện công lập hệ 2 năm, được thành lập năm 1910. Trường cấp bằng liên kết nghệ thuật, 69 chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận. Chương trình đào tạo được chứng nhận bởi Ủy ban giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường/cao đẳng khu vực Bắc Trung Bộ. Học viện cũng công nhận khóa học về nghệ thuật ẩm thực, chăm sóc hô hấp, điều dưỡng, công nghệ thí nghiệm y tế, công nghệ điện tử, chứng chỉ kỹ thuật dịch vụ tự động

Cao đẳng Saint Paul (Saint Paul College) là học viện công lập hệ 2 năm, được thành lập năm 1910. Trường cấp bằng liên kết nghệ thuật, 69 chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận. Chương trình đào tạo được chứng nhận bởi Ủy ban giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường/cao đẳng khu vực Bắc Trung Bộ. Học viện cũng công nhận khóa học về nghệ thuật ẩm thực, chăm sóc hô hấp, điều dưỡng, công nghệ thí nghiệm y tế, công nghệ điện tử, chứng chỉ kỹ thuật dịch vụ tự động

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Concordia University - Saint Paul

Location: Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USAPhone: +1 651-641-8230
Website: http://www.csp.edu/
Distance: 3.56 km

University of St. Thomas Minnesota

Location: University of St. Thomas, Summit Avenue, Saint Paul, Minnesota, USAPhone: +1 651-962-5000
Website: http://www.stthomas.edu/
Distance: 6.36 km

St. Thomas University

Location: University of St. Thomas, Summit Avenue, Saint Paul, Minnesota, Hoa KỳPhone: +1 651-962-5000
Website: http://www.stthomas.edu/
Distance: 6.36 km

Saint Paul College

Location: Saint Paul College, Marshall Avenue, Saint Paul, MN, USAPhone: +1 651-846-1600
Website: https://saintpaul.edu/
Distance: 0 km