fbpx

Thông tin chung

Đại học Mary Saint thuộc Minnesota (Saint Marys University of Minnesota) là học viện tư thục, được thành lập năm 1912 với các cơ sở tại Winona và Minneapolis, Minnesota. Khoảng 6,000 sinh viên theo học những khóa học về kế toán, khoa học sinh học, thương mại, quản trị kinh doanh & quản lý, truyền hình & nghệ thuật kịch, khoa học kỹ thuật, tư pháp hình sự, báo chí, công nghệ công nghiệp, tâm lý học. Đại học Mary Saint thuộc Minnesota cấp bằng liên kết, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ dự bị thạc sỹ trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn, trị liệu gia đình, công nghệ y khoa hạt nhân.

Thông tin chung

Đại học Mary Saint thuộc Minnesota (Saint Marys University of Minnesota) là học viện tư thục, được thành lập năm 1912 với các cơ sở tại Winona và Minneapolis, Minnesota. Khoảng 6,000 sinh viên theo học những khóa học về kế toán, khoa học sinh học, thương mại, quản trị kinh doanh & quản lý, truyền hình & nghệ thuật kịch, khoa học kỹ thuật, tư pháp hình sự, báo chí, công nghệ công nghiệp, tâm lý học. Đại học Mary Saint thuộc Minnesota cấp bằng liên kết, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ dự bị thạc sỹ trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn, trị liệu gia đình, công nghệ y khoa hạt nhân.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Saint Mary's University of Minnesota

Location: 700 Terrace Heights, Winona, Minnesota, USAPhone: 800-635-5987
Website: https://www.smumn.edu/
Distance: 0 km