fbpx

Thông tin chung

Viện SAE là một trường đại học tư được thành lập năm 1976 bởi kỹ sư âm thanh, nhà sản xuất thu âm và doanh nhân Tom Misner. Ngôi trường đầu tiên được mở vào năm 1976 tại Sydney.

Thông tin chung

Viện SAE là một trường đại học tư được thành lập năm 1976 bởi kỹ sư âm thanh, nhà sản xuất thu âm và doanh nhân Tom Misner. Ngôi trường đầu tiên được mở vào năm 1976 tại Sydney.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Austin W. Marxe School of Public and International Affairs - Baruch College

Location: Baruch College, Lexington Avenue, New York, NY 10010, United StatesPhone: +1 646-312-1000
Website: http://www.baruch.cuny.edu/
Distance: 1.33 km

Teachers College Columbia University

Location: Teachers College, Columbia University, West 120th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-678-3000
Website: http://www.tc.columbia.edu/
Distance: 8.3 km

Graduate School And University Center of The City University of New York

Location: 365 Fifth Avenue, New York, NY 10016, USAPhone: 1-877-428-6942
Website: https://www.gc.cuny.edu/Home
Distance: 1.5 km

Sotheby's Institute of Art - New York

Location: 570 Lexington Ave, NY, New York 10022, USAPhone: +1 212-517-3929
Website: http://www.sothebysinstitute.com/
Distance: 2.81 km

Hunter College of The City University of New York

Location: Hunter College, Park Avenue, New York, NY, USAPhone: +1 212-772-4000
Website: http://www.hunter.cuny.edu/
Distance: 4.17 km

Touro College

Location: 27-33 West 23rd Street, New York, NY 10010, United StatesPhone: 1-844-868-7666
Website: https://www.touro.edu/
Distance: 0.7 km