fbpx
Cao đẳng thành phố Sacramento (Sacramento City College) tổ chức các khoá học giới thiệu cho sinh viên về các môn học đại cương, nhân văn, khoa học tự nhiên, và khoa học xã hội, và mở rộng thêm các kiến thức cho sinh viên cũng như các kỹ năng, và sự phát triển của họ. Trường được chính thức công nhận bởi Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng phía Tây. Sau khi hoàn thành các khoá học tại trường Cao đẳng sinh viên có thể nhận được các học bổng để tiếp tục mở rộng việc học của mình tại trường Đại học California và các trường đại học cũng như cao đẳng khác. Tại trường cao đẳng này, thông qua hình thức giáo dục từ xa đã tạo ra thêm các cơ hội học tập bên ngoài lớp học, thường là tại nhà hoặc thông qua một website của trường giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc đăng ký các tín chỉ học chỉ với thời gian ngắn.

Cao đẳng thành phố Sacramento (Sacramento City College) tổ chức các khoá học giới thiệu cho sinh viên về các môn học đại cương, nhân văn, khoa học tự nhiên, và khoa học xã hội, và mở rộng thêm các kiến thức cho sinh viên cũng như các kỹ năng, và sự phát triển của họ. Trường được chính thức công nhận bởi Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng phía Tây. Sau khi hoàn thành các khoá học tại trường Cao đẳng sinh viên có thể nhận được các học bổng để tiếp tục mở rộng việc học của mình tại trường Đại học California và các trường đại học cũng như cao đẳng khác. Tại trường cao đẳng này, thông qua hình thức giáo dục từ xa đã tạo ra thêm các cơ hội học tập bên ngoài lớp học, thường là tại nhà hoặc thông qua một website của trường giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc đăng ký các tín chỉ học chỉ với thời gian ngắn.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sacramento City College

Location: Sacramento City College, Freeport Boulevard, Sacramento, CA, USAPhone: +1 916-558-2111
Website: https://www.scc.losrios.edu/
Distance: 0 km

California State University Sacramento

Location: California State University, Sacramento, J Street, Sacramento, CA, USAPhone: +1 916-278-6011
Website: http://csus.edu/
Distance: 6.01 km