Đại Học Sabanci (Sabanci University), thành lập năm 1994, là trường đại học nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trường có 13 chương trình bậc đại học, 30 chương trình bậc Cao học và 13 chương trình bậc tiến sĩ ở 3 lĩnh vực. Đại học Sabanci có 3.637 sinh viên đại học, 1.005 sinh viên cao học và 7.650 cựu sinh viên.

Đại Học Sabanci (Sabanci University), thành lập năm 1994, là trường đại học nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trường có 13 chương trình bậc đại học, 30 chương trình bậc Cao học và 13 chương trình bậc tiến sĩ ở 3 lĩnh vực. Đại học Sabanci có 3.637 sinh viên đại học, 1.005 sinh viên cao học và 7.650 cựu sinh viên.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sabanci University

Location: Orta Mahallesi, Sabancı Üniversitesi Rektörlük, Sabancı Üniversitesi, Tuzla/Istanbul, TurkeyPhone: +90 216 483 90 00
Website: http://sabanciuniv.edu/
Distance: 0 km