fbpx

Được thành lập vào năm 1766 dưới tên gọi cao đẳng Queens, cao đẳng Rutgers chính thức trở thành đại học Rutgers năm 1924. Trường đại học quốc gia New Jersey có hơn 50,000 sinh viên theo học tại các cơ sở ở Camden, Newark, New Brunswick. Rutgers là học viện công lập cung cấp giáo dục đại học. Cơ sở New Brunswick cấp bằng cử nhân, cao học, tiến sỹ. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực: dược, tâm lý học, giáo dục, nghệ thuật, kinh doanh, truyền thông, điều dưỡng, kỹ thuật, công tác xã hội.

Được thành lập vào năm 1766 dưới tên gọi cao đẳng Queens, cao đẳng Rutgers chính thức trở thành đại học Rutgers năm 1924. Trường đại học quốc gia New Jersey có hơn 50,000 sinh viên theo học tại các cơ sở ở Camden, Newark, New Brunswick. Rutgers là học viện công lập cung cấp giáo dục đại học. Cơ sở New Brunswick cấp bằng cử nhân, cao học, tiến sỹ. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực: dược, tâm lý học, giáo dục, nghệ thuật, kinh doanh, truyền thông, điều dưỡng, kỹ thuật, công tác xã hội.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick/Piscataway

Location: Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ, USAPhone: +1 732-445-4636
Website: http://nb.rutgers.edu/
Distance: 0 km