fbpx

Cao đẳng Ruskin (Ruskin College) là học viện giáo dục độc lập tại Walton Street, Oxford. Trường được thành lập năm 1899 với khoảng 5,300 sinh viên theo học hiện nay. Ruskin đặc biệt cung cấp cơ hội đào tạo cho những người đi làm thông qua một loạt chương tình ở trình độ khác nhau, các môn học khác nhau. Cấp độ từ 1 – tương đương với một vài lớp GCSE (khóa học ngắn hạn) tới trình độ 5 – bằng Cao học. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực: luật & nghiên cứu khu vực thương mại; khoa học xã hội & nhân văn; công tác xã hội, công tác thanh niên, công tác cộng đồng

Cao đẳng Ruskin (Ruskin College) là học viện giáo dục độc lập tại Walton Street, Oxford. Trường được thành lập năm 1899 với khoảng 5,300 sinh viên theo học hiện nay. Ruskin đặc biệt cung cấp cơ hội đào tạo cho những người đi làm thông qua một loạt chương tình ở trình độ khác nhau, các môn học khác nhau. Cấp độ từ 1 – tương đương với một vài lớp GCSE (khóa học ngắn hạn) tới trình độ 5 – bằng Cao học. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực: luật & nghiên cứu khu vực thương mại; khoa học xã hội & nhân văn; công tác xã hội, công tác thanh niên, công tác cộng đồng

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Oise

Location: OISE Oxford, High Street, Oxford, UKPhone: +44 1865 247272
Website: http://www.oise.com/
Distance: 3.27 km

SAE Institute

Location: SAE Institute Oxford, Oxford, UKPhone: +44 333 011 2315
Website: http://www.sae.edu/gbr/campuses/oxford
Distance: 5.5 km

Oxford English Centre (The)

Location: The Oxford English Centre, Banbury Road, Oxford, UKPhone: +44 1865 516162
Website: http://www.oxfordenglish.co.uk/
Distance: 3.14 km

Ruskin College

Location: Ruskin College, Oxford, UKPhone: +44 1865 759600
Website: http://www.ruskin.ac.uk
Distance: 0 km

St Clare’s, Oxford An International Education

Location: 139 Banbury Road, Oxford, Oxfordshire, England, UKPhone: +44 (0)1865 552031
Website: https://www.stclares.ac.uk/
Distance: 3.44 km

Ef International School Of English (Cambridge)

Location: EF International Language Campus - English courses in Oxford, Pullens Lane, Oxford, UKPhone: +44 1865 759660
Website: https://www.ef.co.uk/ilsd/schools/oxford/?source=007920,loc_sch_oxf
Distance: 1.26 km