fbpx

Rurh University Bochum (RUB) là một cơ sở giáo dục nằm ở Bochum, Đức, giảng dạy nhiều lĩnh vực bao gồm Khoa học Xã hội, Nghiên cứu Đông Á, Khoa học Thể thao, Triết học, Kỹ thuật Dân dụng và Môi trường, Kỹ thuật Cơ khí, Toán học, Hóa học, Sinh hóa, Sinh học và Công nghệ Sinh học. Trường là đối tác với hơn 45 trường Đại Học trên toàn cầu.

Rurh University Bochum (RUB) là một cơ sở giáo dục nằm ở Bochum, Đức, giảng dạy nhiều lĩnh vực bao gồm Khoa học Xã hội, Nghiên cứu Đông Á, Khoa học Thể thao, Triết học, Kỹ thuật Dân dụng và Môi trường, Kỹ thuật Cơ khí, Toán học, Hóa học, Sinh hóa, Sinh học và Công nghệ Sinh học. Trường là đối tác với hơn 45 trường Đại Học trên toàn cầu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ruhr-University of Bochum

Location: Ruhr-University Bochum, Universitätsstraße, Bochum, GermanyPhone: +49 234 32201
Website: http://www.rub.de/
Distance: 0 km