fbpx
Royal Roads University là một trường đại học công lập đặt tại Colwood, British Columbia, Canada. Các chương trình học trải dài trên nhiều lĩnh vực như phát triển bền vững, kinh doanh, quản lý giáo dục, quản lý thay đổi, điều hành, quản lý dự án, đổi mới, quản lý du lịch và truyền thông chuyên nghiệp.

 

Royal Roads University là một trường đại học công lập đặt tại Colwood, British Columbia, Canada. Các chương trình học trải dài trên nhiều lĩnh vực như phát triển bền vững, kinh doanh, quản lý giáo dục, quản lý thay đổi, điều hành, quản lý dự án, đổi mới, quản lý du lịch và truyền thông chuyên nghiệp.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City University of Seattle in Canada (Victoria)

Location: City University of Seattle, Goldstream Avenue, Victoria, Columbia thuộc Anh, CanadaPhone: +1 250-391-7444
Website: http://www.cityuniversity.ca/
Distance: 2.82 km

Camosun College

Location: Camosun College Interurban Campus, Interurban Road, Victoria, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 250-370-3000
Website: http://camosun.ca/
Distance: 7.57 km

Royal Roads University

Location: royal roads university, Sooke Road, Victoria, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 877-778-6227
Website: http://www.royalroads.ca/
Distance: 0 km