fbpx
Royal Holloway, Đại học Luân Đôn là một trường đại học công được thành lập năm 1879. Hiện trường có khoảng 9.000 sinh viên theo học trong 19 khoa chuyên ngành khác nhau. Royal Holloway có một cơ sở nằm tại Egham, Surrey ở nước Anh. Trường tổ chức các khóa học trình độ đại học, sau đại học và cho sinh viên quốc tế. Trường có các khoa sau: Nghệ thuật và Khoa học xã hội, Khoa học và Quản lý và Kinh tế.

 

Royal Holloway, Đại học Luân Đôn là một trường đại học công được thành lập năm 1879. Hiện trường có khoảng 9.000 sinh viên theo học trong 19 khoa chuyên ngành khác nhau. Royal Holloway có một cơ sở nằm tại Egham, Surrey ở nước Anh. Trường tổ chức các khóa học trình độ đại học, sau đại học và cho sinh viên quốc tế. Trường có các khoa sau: Nghệ thuật và Khoa học xã hội, Khoa học và Quản lý và Kinh tế.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Brooklands College

Location: Brooklands College, Church Road, Ashford, UKPhone: +44 1784 256662
Website: http://www.brooklands.ac.uk/
Distance: 7.01 km

Royal Holloway, University of London

Location: Royal Holloway University of London, Egham Hill, Egham, Vương Quốc AnhPhone: +44 1784 434455
Website: http://www.rhul.ac.uk/
Distance: 0 km