fbpx

Công ty Viện Công Gurkhas tên giao dịch là Viện Khách sạn & Quản lý Gurkhas là một cơ sở đào tạo có đăng ký được kiểm định bởi Cơ quan đăng ký và kiểm định tiểu bang Victoria. Viện được đặt tại trung tâm của Quận thương mại trung tâm Melbourne, Victoria. Các chương trình cấp chứng chỉ và văn bằng được cung cấp trong các lĩnh vực Quản lý Khách sạn và Công nghệ thông tin cho sinh viên nước ngoài. Các phương pháp cung cấp khóa học bao gồm cung cấp lớp học có giáo viên hướng dẫn, hội thảo, thực hành, seminars, hướng dẫn riêng và nghiên cứu có giám sát hướng dẫn.

Công ty Viện Công Gurkhas tên giao dịch là Viện Khách sạn & Quản lý Gurkhas là một cơ sở đào tạo có đăng ký được kiểm định bởi Cơ quan đăng ký và kiểm định tiểu bang Victoria. Viện được đặt tại trung tâm của Quận thương mại trung tâm Melbourne, Victoria. Các chương trình cấp chứng chỉ và văn bằng được cung cấp trong các lĩnh vực Quản lý Khách sạn và Công nghệ thông tin cho sinh viên nước ngoài. Các phương pháp cung cấp khóa học bao gồm cung cấp lớp học có giáo viên hướng dẫn, hội thảo, thực hành, seminars, hướng dẫn riêng và nghiên cứu có giám sát hướng dẫn.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Royal Gurkhas Institute of Technology

Location: Royal Gurkhas Institute of Technology (RGIT) Australia, Macquarie Street, Hobart Tasmania, ÚcPhone: +61 3 6217 9000
Website: http://rgithobart.edu.au/
Distance: 0 km

TasTAFE

Location: TasTAFE, Bathurst Street, Hobart Tasmania, ÚcPhone: +61 1300 655 307
Website: http://www.tastafe.tas.edu.au/
Distance: 0.78 km

University of Tasmania (UTAS)

Location: University of Tasmania, Sandy Bay Campus, Churchill Avenue, Hobart Tasmania, ÚcPhone: +61 3 6226 2999
Website: http://www.utas.edu.au/
Distance: 2.06 km