fbpx
Trường Cao đẳng Âm nhạc Hoàng gia là một nhạc viện đã đào tạo nên các nhạc sỹ vì sự nghiệp quốc tế. Kể từ khi thành lập vào năm 1882 bởi Hoàng tử xứ Wales và sau này trở thành Vua Edward VII, trường đã có mối quan hệ với gia đình hoàng gia. Với hơn 660 sinh viên đến từ 54 quốc gia đang theo học trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ, RCM là một cộng đồng các nhạc sỹ tài năng và cởi mở nơi sự xuât sắc, tính cá nhân, sáng tạo và đa dạng được đánh giá cao. Quan các giáo viên – các nhạc sỹ xuất sắc, những người biểu diễn, soạn nhạc, viết nhạc và nghiên cứu – hàng loạt sự hợp tác nghệ thuật và thương mại không nơi đâu sánh được đã được tạo nên để đảm bảo rằng các nhạc sỹ của RCM kết nối hiệu quả với một ngành đang thay đổi nhanh chóng.
Trường Cao đẳng Âm nhạc Hoàng gia là một nhạc viện đã đào tạo nên các nhạc sỹ vì sự nghiệp quốc tế. Kể từ khi thành lập vào năm 1882 bởi Hoàng tử xứ Wales và sau này trở thành Vua Edward VII, trường đã có mối quan hệ với gia đình hoàng gia. Với hơn 660 sinh viên đến từ 54 quốc gia đang theo học trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ, RCM là một cộng đồng các nhạc sỹ tài năng và cởi mở nơi sự xuât sắc, tính cá nhân, sáng tạo và đa dạng được đánh giá cao. Quan các giáo viên – các nhạc sỹ xuất sắc, những người biểu diễn, soạn nhạc, viết nhạc và nghiên cứu – hàng loạt sự hợp tác nghệ thuật và thương mại không nơi đâu sánh được đã được tạo nên để đảm bảo rằng các nhạc sỹ của RCM kết nối hiệu quả với một ngành đang thay đổi nhanh chóng.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 6.13 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 2.68 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 4.13 km

West London English School

Location: West London English School, Uxbridge Road, London, UKPhone: +44 20 3198 1888
Website: http://wles.net/
Distance: 9.22 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 3.9 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 4.35 km